TRIANGELChính sách chất lượng nhắm mục tiêu nhằm thực hiện sản xuất chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì sự hài lòng của khách hàng luôn ở mức tối đa bao gồm các giá trị cho dưới đây;

Không nhượng bộ chất lượng trong bất kỳ bước nào, từ sản xuất đến vận chuyển.

Không ngừng phát triển hệ thống quản lý chất lượng của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn và liên tục mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Để giảm chi phí, tăng hiệu quả với phương pháp tiếp cận cải tiến liên tục.

Vì sự liên tục của nhận thức về chất lượng, đào tạo thường xuyên cho nhân viên của chúng tôi.

Nhằm sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để dẫn đầu ngành đạt các chứng chỉ cần thiết.

CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI