CÔNG TY TNHH TAM GIÁC RSD

biểu tượng liên hệ-02 (1)

Whatsapp

0086-15810767862

TIN NHẮN

ĐỊA CHỈ

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

biểu tượng-08

Phòng 1701, Tầng 17, Tòa nhà R&D Toàn diện Công nghệ Zhibo, Số 89, Đường Hengbin, Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc

TIN NHẮN

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

ĐỊA CHỈ

biểu tượng-08

Phòng 324, Tòa nhà 4, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Diangu, 3088 North Street, Lucky Street, Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc